Klijndijk

Het Plaotselijk Nijs is de naam van onze dorpskrant in Klijndijk. Het krantje komt 10 keer per jaar bij de bewoners van het gehele dorp gratis in de bus. Ook wordt aan de oudere dorpsgenoten, die verhuisd zijn naar het Woonwijkcentrum De Paasbergen te Odoorn een krantje gegeven.

Klik hier om de laatste versie online te kunnen lezen

Ploatselijk Nijs

klik op de afbeeldingĀ om de laatste versieĀ online te lezen!