Melkweg en Hondsrugweg Klijndijk: wat is de gewenste kwaliteit van de woonomgeving?

De gemeenteraad heeft besloten om de volgende zin toe te voegen aan het GVVP:
Als de uitgangspunten (van het GVVP) niet leiden tot de gewenste kwaliteit van de woonomgeving, dan is maatwerk mogelijk”. Dit is de uitkomst van veel inspanningen die moesten leiden tot aanpassingen van het GVVP voor wat betreft Klijndijk. En daar zult u het mee moeten doen…
Leest u hier verder: