Oproep: verkeerscommissie! inzake behandeling GVVP

Laatste Nieuws Verkeer Klijndijk 27-08-2019

Uw Werkgroep Verkeer blijft actief en heeft wederom de gemeenteraadsleden een notitie toegezonden met informatie en wensen vanuit Klijndijk over het doorgaand verkeer – GVVP om dit mee te nemen bij hun besluitvorming over deze voor Klijndijk zo enorm belangrijke zaak.

De werkgroep vraagt daarin de raad ervoor te kiezen om de status Melkweg en Hondsrugweg ETW te laten blijven en t.z.t. in te richten als 30 km gebied.De Werkgroep wil de inwoners van Klijndijk oproepen om in grote getale aanwezig te zijn bij de behandeling van de GVVP en zo met deze massale aanwezigheid de wens en belang van het besluit voor de Klijndijkers onderstrepen. 

De data van de bespreking in de raad is 12 september (oriënterend) en 26 september (besluitvormend). AANVANG 19.00 uur
Leest u hier de desbetreffende notitie:

31-08-notitie-gemeenteraad-27-08-2019

Onderzoek nieuwe woonontwikkelingen in Klijndijk!

Op dit moment vindt er onderzoek plaats of het mogelijk is om woonvoorzieningen te ontwikkelen op het terrein van voormalig bouwbedrijf Zomers in Klijndijk.

Het bestuur van Dorpsbelang Klijndijk is hierover geïnformeerd op 21 juni jl. Het is de wens van de familie Zomers om een goede bestemming te geven aan het terrein en daarbij de dorpsbewoners te betrekken. Na de zomer krijgt dit een vervolg.