Buurtvereniging

De Buurtvereniging is opgericht op 15 november 1945 met als hoofddoel de gezamenlijke belangen van het dorp te behartigen en het organiseren van feestelijke activiteiten. De vereniging kwam na de oorlog en is meer uit behoefte ontstaan. Na een moeilijke periode hadden de mensen de behoefte om gezamenlijk weer iets op te bouwen. Ook het verenigingsleven viel hieronder. Met elkaar weer zaken oppakken waarvan iedereen kon profiteren. Er waren al meer verenigingen in het dorp zoals de jagersvereniging, de ijsvereniging en de korfbalclub Udi. Zij kwamen op voor hun eigen belangen in bv. Reglementen, wedstrijden enz. Toch vonden de mensen dat er een overkoepelende vereniging moest komen voor diverse zaken zoals wegen, verlichting, riolering, veiligheid enz, enz. De mensen wilden met elkaar hun leefomgeving weer gezellig en sociaal maar vooral woonbaar maken. Door de buurtvereniging op te richten hadden ze een belangrijke vereniging richting de gemeente, om op deze manier de gezamenlijke belangen te behartigen. De belangenbehartiging is wel de voornaamste taak van de vereniging. Ook nu nog vraagt dit onderdeel veel werk en dient men vooral alert en adequaat te besturen, gezien de belangen van kleine dorpen en kernen, maar ook ten opzichte van de gemeentelijke bepalingen. Ook de organisatie van de feestavonden waren grote successen evenals de zonnetochten. Jaarlijks werden deze activiteiten georganiseerd en er werd ruim van te voren naar uitgekeken. Zo gingen de ouderen met volle bussen richting de Veluwe of Groningen om er een gezellige dag van te maken. Ook de borrel bij terugkomst in het café ontbrak niet en menig keer gingen de voetjes van de vloer. Het was op dat moment niet allen de reizigers maar ook de kinderen of buren waren aanwezig om hun bekenden binnen te halen. Kortom het was feest voor iedereen die het maar wilde.
Dit lijkt nu bijna verzonnen maar laten we niet vergeten dat in die tijd er nog maar weinig mensen een auto hadden, dus men ging niet vaak weg uit de provincie. Ook jaren na de oprichting was er voldoende werk aan de winkel. De opbouw verliep voorspoedig en dit resulteerde in o.a. aandacht voor woningbouw en alle facetten die hier aan vast kleven.
In de jaren 60 en 70 werden de plannen gemaakt voor de ontwikkeling van de Deel, Baander ,Wanstraat, Pompstaat en de Garven. Deze nieuwe woningen betekenden een geweldige groei voor Klijndijk vooral voor de school en het verenigingsleven. In tussentijd kwamen er steeds meer auto’s op de wegen en na vele ongelukken op de kruising in Klijndijk, werden de eerste plannen gesmeed voor de omleiding van de rijksweg 34. Dit resulteerde in 1988 tot de opening van deze weg, en een stuk rustiger maar vooral veiliger wonen in Klijndijk. Ook werd er nagedacht over de oorlog en wat men vast wilde leggen voor de toekomst. In een gedenksteen van het onderduikerhol in het Valtherbos is hieraan gevolg gegeven. Inmiddels uitgebouwd met schuilplaatsen zoals ze in die periode bestonden en met maquette en informatiebord. Jaarlijks worden hier nog steeds de 4 mei herdenkingen gehouden onder auspiciën van de tegenwoordige Dorpsbelangen Klijndijk en Valthe. De naam Buurtvereniging is in 2007 overgegaan in Dorpsbelang Klijndijk. Hiervoor waren verschillende argumenten aanwezig om deze verandering door te voeren. Het bestuur van de vereniging krijgt steeds meer te maken met verschillende grote organisaties, zoals gemeente maar ook provinciaal maar ook waterschap en bosbeheer. Om geloofwaardiger over te komen maar vooral met de naam al duidelijk te maken dat het om ons dorp Klijndijk gaat is hiervoor gekozen.

Wij als Dorpsbelang Klijndijk blijven ons inzetten waarvoor de vereniging destijds in het leven is geroepen, een PRETTIGE EN LEEFBARE WOONOMGEVING

Tinus de Jong