Lid worden

Momenteel is 80 % van de huishoudens in Klijndijk en zeer directe omgeving lid van onze vereniging. Zij geven ons de benodigde financiële ruimte het een en ander te bekostigen. Hoe meer leden hoe beter, de contributie kunnen we dan laag houden. (voor een éénpersoonshuishouden: € 5.-, andere huishoudens: € 10.- per jaar). Nog belangrijker: hoe breder ons draagvlak is, hoe beter. Jaarlijks leggen we, in de jaarvergadering aan de leden verantwoording af omtrent onze activiteiten. Regelmatig (meestal maandelijks) publiceren we in de dorpskrant, het Plaotselijk Nijs, daarnaast zult u via onze website op de hoogte worden gehouden van de gang van zaken. Of kijk op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/dorpsbelangklijndijk.

Wilt u lid worden van onze vereniging stuurt u dan een mailtje naar dorpsbelangklijndijk@hotmail.com !