concept Woonvisie 2016+ gereed, praat met ons mee….

De concept nota -woonvisie 2016+ Borger-Odoorn, ‘Samenwerken aan een aantrekkelijke woongemeente’ is voor inspraak vrijgegeven. Op 25 en 26 oktober mogen wij onze visie hierop geven. Het bestuur zou dit graag i.s.m. haar inwoners doen. Interesse om samen met Dorpsbelang Klijndijk deze nota tegen het licht te houden? Meld  u zich bij ons!
De nota is op te vragen via dorpsbelangklijndijk@hotmail.com.