De gemeente vraagt aan alle inwoners hun mening over de herinrichting van de Melkweg!

Werkgroep verkeer. 

De gemeente vraagt aan alle inwoners hun mening over de  herinrichting van de Melkweg, van een veilige oversteekplaats tot het plaatsen van drempels toe.

Dit via een digitale enquête: www.weaskyou.nl/melkweg   

Zie in aankondiging Week In Week Uit van 21 april 2020 en de  informatie  van de werkgroep op de site van Dorpsbelang Klijndijk www.klijndijk.info

) . 

Alle aanwonenden van de  Melkweg kregen 17 april j.l. al een brief over dit onderwerp.

U kunt kiezen uit  3 varianten. 

Alleen voor de aanwonenden van de Melkweg bestaat er de mogelijkheid om opmerkingen enz. te plaatsen in de digitale enquête. 

Er staan goede voorstellen in, zoals variant B,  een veilige middengeleider en veiliger oversteekplaatsen voor o.a. fietsers bij de rotonde en de oversteekplaats bij de Visserstraat waar een gedeelte van de  weg een 30 km zone wordt . 

Het grotendeels 30 km maken van de Melkweg en het herstellen van alle wegranden en aansluitingen op de Melkweg is nog niet meegenomen in deze varianten.

Voor informatie en/of vragen, opmerkingen:

Wim Oussoren , wimoussoren50@gmail.com