Jaarvergadering

Aankondiging Jaarvergadering Dorpsbelang Klijndijk en haar verenigingen -Dinsdag 22 november 2016-
Bestuursverkiezing: Aftredend lid: Anita van Veen, (vice vz) Maartje de Haan
Kandidaat lid vz Cor Hogenkamp, lid Jeroen van Klinken lid Marleen Claessens
Periodiek aftredend en herkiesbaar Janneke de Graaf, Maarten Waindrich Albert van Wijk
Tegen- / kandidaten, ondersteund met handtekening van 5 leden kunnen tot een uur voor de vergadering worden ingediend bij het bestuur.
Dinsdag  22 november 2016 Aanvang: 19.30  uur (tot  ca. 20.30 uur)  in  Dorpshuis “Oes Hokkie”, aansluitend zal de jaarvergadering van Dorpsbelang Klijndijk plaatsvinden.

Opening.

  1. Vaststelling van de agenda.
  2. Notulen vorige vergadering 01-12-2015
  3. Mededelingen.
  4. Controle adressenlijst secretariaten van de verenigingen.
  5. Vaststellen data activiteiten 2017.
  6. Activiteiten commissie Dorpsbelang Udik
  7. Afstemming sponsor verwerven financiën  gewenst/mogelijk
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.

Zie voor de notulen van de vorige vergadering onze website (www.klijndijk.info), tevens op te vragen bij de voorzitter.