Nieuws van het 4 mei comité Valthe-Klijndijk over de herdenking 2020


Dit jaar is de herdenking bij het (gerenoveerde) onderduikers hol anders als normaal geweest.
Op https://www.facebook.com/viermeivaltheklijndijk/ kunt u de filmpjes zien
hoe het dit jaar is gegaan ook is hier een filmpje te zien over het ontstaan van het onderduikers hol.
Zeker de moeite waard om te bekijken.