Onderzoek nieuwe woonontwikkelingen in Klijndijk!

Op dit moment vindt er onderzoek plaats of het mogelijk is om woonvoorzieningen te ontwikkelen op het terrein van voormalig bouwbedrijf Zomers in Klijndijk.

Het bestuur van Dorpsbelang Klijndijk is hierover geïnformeerd op 21 juni jl. Het is de wens van de familie Zomers om een goede bestemming te geven aan het terrein en daarbij de dorpsbewoners te betrekken. Na de zomer krijgt dit een vervolg.