Speeltuin De Zwierezwaai wordt vernieuwd!

Klijndijk heeft sinds 1999 een prachtige speeltuin gelegen aan de Langeveldstraat. Na het plaatsen van het speeltoestel die bij de school stond en het toevoegen van een pannakooi hebben we als speeltuincommissie de laatste jaren beperkt geïnvesteerd om over te kunnen gaan tot vervanging van een aantal toestellen. Dat moment is nu aangebroken. We hebben in samenspraak met de gemeente besloten tot een grootschalige reconstructie. Dat bereiden we als speeltuincommissie voor, maar we willen ook graag de gebruikers en de direct omwonenden en andere belangstelleden daar bij betrekken.

Afgelopen weken zijn grote voorbereidende stappen gezet en komende weken zullen we tot een afronding van de plannen komen, zodat we nog voor de zomer de nieuwe toestellen kunnen plaatsen. De tijd is kort omdat we niet meer investeren in een aantal toestellen die dat wel nodig zouden hebben. We gaan binnenkort zelfs een aantal toestellen verwijderen om de veiligheid te waarborgen. Maar wees gerust, we gaan er voor om een volwaardige speeltuin neer te zetten. Het huidige bestuur is inmiddels met drie nieuwe frisse leden versterkt en het zou geweldig zijn als we nog één of twee nieuwe leden kunnen verwelkomen.

De gebruikers en omwonenden zullen specifiek worden uitgenodigd om te participeren in de plannen. Overige belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom. Voor de actuele situatie verwijzen we naar de website van Dorpsbelang en uiteraard kunt u zich bij de commissieleden vervoegen.

Arjen van der Veen

Voorzitter speeltuincommissie De Zwierezwaai.