Uitnodiging: Informatie avond van Werkgroep Verkeer DK 20 September.

Voor de presentatie klikt u hier: pp-verkeer-klijndijk-04092017

De Werkgroep Verkeer van Dorpsbelang Klijndijk heeft de ingebrachte wensen en verbeterpunten t.a.v. verkeersveiligheid, die naar voren kwamen tijdens het College bezoek van november 2016 en in het belevingsonderzoek, geïnventariseerd.

Het resultaat hiervan is besproken met VVN (Vereniging Veilig Verkeer)

Ter plekke zijn de situaties toegelicht en is advies gevraagd en gekregen van VVN.

De werkgroep wil de resultaten en voorstellen tot verbetering graag delen en van gedachten wisselen met de inwoners Klijndijk.

De werkgroep nodigt hierbij de inwoners van Klijndijk hiervoor uit voor een informatie avond op 20 September aanvang 19.30 in Oes Hokkie.

Graag tot dan!