Uitnodiging

Het Bestuur van Dorpsbelang ontvangt in het kader van de Dorpsbezoeken een afvaardiging van de leden van het College van B&W op 1 november as in ons Dorpshuis Oes Hokkie. Het doel  van het bezoek is kennis nemen van hetgeen dat leeft/ speelt in en om Klijndijk.
Vanaf 19.00 tot 20.00 uur zijn inwoners van Klijndijk van harte welkom en kunt u van gedachten wisselen met de leden van het College. In verband met de organisatie graag doorgeven indien u aanwezig wilt zijn en graag ook even kort uw
vraag doorgeven. Aanmelden kan op dorpsbelangklijndijk@hotmail.com.
Dit is uw kans om uw regionale vertegenwoordigers te ontmoeten!