Woensdag 13 november as: Vergadering Dorpsbelang Klijndijk en alle verenigingen

Woensdag 13 november as
Aanvang 19.30 tot 20.30 vergadering met alle verenigingen met aansluitend de vergadering van Dorpsbelang Klijndijk van 20.30 uur tot ca 22.30 uur met aansluitend een nazit met de leden!

Agenda en Verslagen