Voortgang herinrichting Melkweg 16-03-2020

De gemeente is actief bezig met uitwerken van inbreng inwoners 25-02-2020 n.a.v. een aantal
varianten voor herinrichting Melkweg.
De ontvangen reactieformulieren en reacties tijdens de bijeenkomst van 25 februari, ook het advies
van VVN, zijn binnen gemeente besproken en uitgewerkt in 3 concept varianten waarmee de
gemeente verder gaat.
Een door gemeente geplande huis aan huis bezoek aan de Melkweg, voor informatie erover – wat
het meest gewenst is, kon niet door gaan i.v.m. Corona virus.
Gemeente heeft nu afgesproken met werkgroep verkeer te overleggen over mogelijkheden –
varianten en wat het meest wenselijk is. Globaal zijn er 3 basis varianten van waaruit gemeente
werkt.
Voor verdere informatie, neem contact op met Wim Oussoren of Cor Hogenkamp.
wimoussoren50@gmail.com