Voortgang herinrichting Melkweg

De gemeente organiseert voor aanwonende Melkweg op 25 februari aanvang een informatie avond.
Tijdens deze bijeenkomst informeert de gemeente over de voortgang en of problemen goed in beeld
zijn gebracht.
Tevens wil gemeente graag een eerste schetsplan herinrichting Melkweg bespreken.
De hr. J. Ymker is contactpersoon namens de gemeente.