Nieuws

Inwoners Klijndijk worden ondervraagd over toekomst dorp
Klijndijk een fijn – leefbaar – veilig dorp

Volgende week (week48) krijgen alle inwoners van Klijndijk een vragenlijst in de bus. Wat vinden de bewoners nu van het dorp? Hoe kijken ze naar de toekomst? Wat is er nodig om Klijndijk een fijn, leefbaar en veilig dorp te laten zijn en houden? Met de uitkomsten van de enquête kan Dorpsbelang Klijndijk aan de slag om de dorpsagenda voor de komende jaren op te stellen. BOKD en gemeente ondersteunen dit project.

Hoe meer Klijndijkers er meepraten, hoe beter en breder het draagvlak voor de nieuwe dorpsagenda!

Studenten en hun begeleiders van Hogeschool Van Halle Larenstein voeren het onderzoek en stellen de vragenlijsten op. Bij het opstellen van de vragenlijsten hebben de studenten input gehad van bewoners en de bestaande dorpsagenda.  Deze vragenlijsten worden begin december bij alle inwoners aan huis bezorgd en 5 dagen later weer opgehaald.

Resultaten eind januari

Eind  januari 2017 wordt het rapport gepresenteerd, besproken en aangeboden aan Dorpsbelang tijdens een bijeenkomst voor alle inwoners. Daarna gaat Dorpsbelang aan de slag om de resultaten te verwerken in de nieuwe dorpsagenda.

Samenspraak met bewoners

Dorpsbelang vindt het belangrijk om de agenda voor de toekomst op te stellen in samenspraak met de bewoners. Wat is de gewenste situatie, nu en in de toekomst?  Wat zijn de sterke kanten van het dorp en de bewoners? Wat heeft het dorp te bieden? Het doel is om nu en ook in de toekomst Klijndijk een fijn dorp te laten zijn waar het goed wonen is voor jong en oud(er).

Vragen? Reacties? Graag via dorpsbelangklijndijk@hotmail.com.

 

 

Aankondiging Jaarvergadering Dorpsbelang Klijndijk en haar verenigingen 22 november 2016
Bestuursverkiezing: Aftredend lid: Anita van Veen, (vice vz) Maartje de Haan
Kandidaat lid vz Cor Hogenkamp, lid Jeroen van Klinken lid Marleen Claessens
Periodiek aftredend en herkiesbaar Janneke de Graaf, Maarten Waindrich Albert van Wijk
Tegen- / kandidaten, ondersteund met handtekening van 5 leden kunnen tot een uur voor de vergadering worden ingediend bij het bestuur.
Maandag  22 november 2016 Aanvang:   19.30  uur (tot  20.30 uur)  in  Dorpshuis “Oes Hokkie”, aansluitend zal de jaarvergadering van Dorpsbelang Klijndijk plaatsvinden.

Opening.

  1. Vaststelling van de agenda.
  2. Notulen vorige vergadering 01-12-2015
  3. Mededelingen.
  4. Controle adressenlijst secretariaten van de verenigingen.
  5. Vaststellen data activiteiten 2017.
  6. Activiteiten commissie Dorpsbelang Udik
  7. Afstemming sponsor verwerven financiën  gewenst/mogelijk
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.

Zie voor de notulen van de vorige vergadering onze website (www.klijndijk.info), tevens op te vragen bij de voorzitter.

 

 

Inloopbijeenkomst aansluiting N34 Odoorn/Klijndijk

KLIJNDIJK – Op 14 september as zal er wederom een inloopbijeenkomst zijn over de geplande aansluiting N34 Odoorn/Klijndijk. Vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur bent u welkom bij Thijs en Aafke te Klijndijk.

 

Gietijzeren Max Douwes terug in Klijndijk
Max Douwes juni 2016
KLIJNDIJK – Een gietijzeren borstbeeld van de Drentse schrijver Max Douwes (1923-1998) in vanmiddag in Klijndijk onthuld. Het beeld is op initiatief van de Historische Vereniging Carspel Oderen gerealiseerd en gemaakt door kunstenares Lia Krol uit Erichem. Dit beeld vervangt het bronzen beeld dat in oktober 2013 werd gestolen. Dankzij financiële bijdragen van de Rabobank Borger-Klenckeland, de stichting Poppen gemeente Borger-Odoorn, de familie Zomers uit Odoorn en van particulieren is Max Douwes weer terug in Klijndijk. De onthulling gebeurde door de zoon en dochter van Max Douwes; Lenhard en Annewien Douwes, wethouder Albert Trip van de gemeente Borger-Odoorn, en Gertjan Zuur, voorzitter Projectenfonds Rabobank Borger-Klenckeland. Regionale Na de onthulling toosten de aanwezigen met een ‘versneden borrel’, een borrel zoals caféhouder Jans Druppie (uit Mans Tierelier) vaak schonk. Max Douwes heeft met zijn werk een buitengewoon belangrijke bijdrage geleverd aan de belangstelling voor de Drentse taal en de regionale omroep van Drenthe. Deze geboren Klijndijker kluisterde jarenlang duizenden luisteraars in het Noorden met zijn serie Mans Tierelier löp met zien dweellocht deur Drenthe aan de regionale radio. Max Douwes heeft niet alleen voor Drenthe veel betekend, maar ook als televisiemaker bij de NCRV heeft hij zijn sporen verdiend. Bij de NCRV was hij onder meer regisseur van populaire tv-series als Stiefbeen en Zoon, Swiebertje en De scheepsjongens van Bontekoe. De sokkel met het borstbeeld wordt omgeven door een aantal zwarte en witte tegels, die zijn betekenis voor de damproblematiek symboliseert. Naast zijn radio en tv-werk verzorgde Douwes namelijk wekelijks in diverse kranten damrubrieken, waarin hij de lezers damproblemen voorschotelde. Hij genoot op dit terrein landelijk aanzien. Damproblematiek was zijn grootste hobby. –
See more at: http://www.zuidoosthoeker.nl/nieuws/67039/gietijzeren-max-douwes-terug-in-klijndijk

Geef een reactie