Ommetje ´Door het Valtherbos´

Ommetje “Door het Valtherbos” (blauw)

Vanaf het kolkje *7), rechts van het kanaal lopen. Einde bos, bij bankje, scherp rechtsaf *9). Einde bospad rijbaan oversteken (!) en rechtsaf. Bij rotonde rechtdoor. Direct voorbij parkeerplaats van camping “de Fruithof” staat het voormalig kerkje *4). Hier terugkeren naar de rotonde en rechtsaf ri. Valthe (Melkweg), fietspad. Bij paddenstoel P24597 rechtsaf, rijbaan oversteken en asfaltweg richting bos opgaan. Bij bos rechtdoor het brede bospad volgen ( links fietspad) . Na een kruising van brede bospaden (percelen 133 t/m 136) het eerste bospad linksaf – even rechtdoor is de kijkwand *5) – en gele paaltjesroute volgen. Op kruising rechtdoor. Bij het onderduikershol *6) rechtdoor, rechts een grafheuvel *2). Pad met de bocht naar links volgen, rechts de Es *1). Op T-splitsing, na hunebed *3), rechtsaf. Op T-kruising, linksaf, richting parkeerplaats. Vanaf de parkeerplaats de rijbaan oversteken (!) en rechtsaf, fietspad. Na 50 meter linksaf en na 30 meter opnieuw linksaf. Pad bij splitsing rechtdoor volgen. Bij kruising met sloot (rechts bosperceel) is het wandelknooppunt (zie informatie in folder). Bij wandelknooppunt, linksaf, langs de sloot. Bij huis, klinkerstraat opgaan en rechtdoor. Waar klinkerstraat naar links afbuigt, rechts de sloot volgen naar parkeerplaats. Bij parkeerplaats, linksaf, klinkerstraat. Einde pad, rechtsaf. Op T-kruising rechtsaf (Visserstraat). De weg volgen, bocht naar links. Bij betonnen paaltjes (schoolplein ligt vóór u), voetpad naar rechts opgaan. Einde voetpad (rechts autogarage), rechtsaf. Na ± 100 meter bent u terug bij het startpunt.

De Es *1
De Es, een groot gebied bestaande uit bouwland, tegen het dorp (esdorp) aanliggend. Het bouwland werd in de Middeleeuwen verdeeld onder de boeren die in dat dorp woonden. Rondom de es werd een houtwal van ondoordringbare struiken aangelegd om te voorkomen dat het wild gebruik kon maken van het bouwland. Het bouwland werd bemest met schapenmest en vermengd met heideplaggen. Tengevolge van deze bemesting ontstond door de eeuwen heen een ophoging van tientallen centimeters. De Es, aan de noordzijde van het Valtherbos.

Grafheuvels *2
Bij het onderduikershol in het Valtherbos en elders in het bos ziet u verschillende grafheuvels. Het zijn opgeworpen heuvels die dienden als begraafplaatsen. Over het algemeen zijn ze 2000 tot 5000 jaar oud. Over de dode werd een heuvel van zand opgeworpen. Soms een grote heuvel, soms een lage heuvel (zgn. vlakgraf). De hoogte van de heuvel had wellicht te maken met het aanzien van de dode. Ook werden meerdere keren mensen in dezelfde grafheuvel begraven. We treffen ze vooral aan langs de Oostgrens.

Hunebed D35 *3
Dit hunebed ligt aan de Noordzijde van het Valtherbos. Oorspronkelijk had het hunebed 4 dekstenen, er zijn slechts 2 over. In 1871 kocht de provincie Drenthe hunebed D35 van de boermarke van Valthe. De meeste stenen liggen voor de helft in het zand. Meenemen in uw knapzak: uitgebreide informatie vindt u op www.hunebedden.com

Het Kerkje *4
Het kerkje aan de Hoofdweg is rond 1900 gebouwd. De naam van het kerkje: De Goede Herder. De Hervormde evangelisatie gemeente met ongeveer 25 leden kerkte in het gebouwtje. Oprichter was Klaas Hesselink, de eerste evangelist. Zijn opvolger was H.C. van Beek, ook wel padjesdominee genoemd. Tot 2001 was het nog in bezit van nabestaanden van dominee van Beek. Nu is het een bouwval maar er wordt momenteel naar gekeken of het weer hersteld kan worden. Hierbij krijgt het kerkje het uiterlijk van ongeveer begin 1900 terug. Op deze wijze zal een stukje zichtbare historie voor Klijndijk behouden blijven.

Kijkwand *5
De kijkwand in het Valtherbos, met verschillende openingen, ligt aan de rand van een open plek in het bos, waar voor de natuurliefhebbers veel dieren zijn te spotten. Reeën en vossen laten zich hier regelmatig zien. In het bos vinden we een diversiteit aan vogels.

Onderduikershol *6
Het onderduikershol is in de 2e wereldoorlog gebruikt als schuilplaats tegen de bezetters. Vanaf het najaar van 1942 verborg Albertus Zefat een aantal Joodse onderduikers. Aanvankelijk deed hij dat in het kippenhok achter zijn huis. Omdat dit te opvallend bleek, werd in het najaar van 1942 in het Valtherbos een hol gegraven en werden de onderduikers overgebracht. Meenemen in uw knapzak: een uitgebreid verhaal over de onderduikers vindt u op: http://http://www.historisch-emmen.nl/historie/tweede-wereldoorlog/woII-09.htm

Het Zietakkanaal en het kolkje *7
Omstreeks 1850 nam Jasper Klijn het initiatief om dwars door Drenthe een kanaal te graven: het Oranjekanaal. Een zijtak van het Oranjekanaal werd tussen 1851 en 1868 gegraven, richting het dorp Klijndijk en kreeg de naam Odoorner Zijtak. Het Oranjekanaal en daarmee ook de Odoorner Zijtak was een belangrijke verbinding, bedoeld om het veen te ontginnen en af te voeren. Het kolkje, ook wel zwaaikolk genoemd, is het einde van de Odoorner Zijtak. Schippers legden aan om aardappelen te laden die hier aan wal lagen opgeslagen, bestemd voor de aardappelmeelfabriek “Oranje”. Voor de jeugd was het een geliefde plek om er te zwemmen.

Pingoruïne *8
Een pingo is een heuvel met een ijskern die kan ontstaan in eeuwig bevroren bodems. Tijdens de groei van de pingo glijdt de bedekkende bodemlaag langzaam naar beneden, om daar een zogenoemde randwal te vormen. De bovengrond werd omhoog gedrukt. De heuvels die zo uit de bodem oprezen, werden door de Eskimo’s pingo’s genoemd. Ongeveer 11.000 jaar geleden ontdooide de bodem en smolt ook het ijs. De pingo’s zakten in en wat overbleef is een ronde, komvormige laagte in het landschap.