Adoptie overdracht van het onderduikershol in het Valtherbos

Op donderdagavond 26 april hebben zeven kinderen uit Klijndijk deelgenomen aan de adoptieoverdracht van groep 8 naar groep 7. De kinderen kregen een rondleiding langs de verschillende objecten en konden vragen stellen.

Bij deze gelegenheid krijgen de kinderen van groep 8 een boekje “de Opgejaagden” aangeboden van Dorpsbelang Klijndijk, er was ook iemand van Dorpsbelang aanwezig.

Juist die dag was er een nieuw infobord geplaatst ter vervanging van de oude maquette. Deze werd de volgende dag tijdens de adoptieoverdracht van de school van Valthe officieel onthuld, Week in Week uit besteedt daar aandacht aan. De kinderen van Klijndijk waren dus de eersten die het nieuwe infobord mochten  bekijken.

Fietstocht oorlogsmonumenten

FIETSTOCHT OORLOGSMONUMENTEN

Sinds vorig jaar is er een fietstocht in de voormalige gemeente Odoorn langs de diverse oorlogsmonumenten. Een werkgroep van de Historische Vereniging Carspel Oderen heeft deze route samengesteld.
Een werkgroep, bestaande uit Wim Oosting, Henk van der Veen en Jan Geerts, hebben deze fietsroute uitgewerkt. De fietsroute (38 kilometer) kan op diverse locaties worden gestart en gaat langs negen oorlogsmonumenten in Exloo, staatsbos Odoorn, Odoorn, Valthe en Valthermond. In de route worden op beknopte wijze de achtergronden van oorlogsgebeurtenissen op die plaats of van dat dorp geschetst. In 2015, zeventig jaar na de bevrijding, leek het de HV Carspel Oderen een goed moment om de inwoners en bezoekers meer te laten ontdekken over deze oorlogsmonumenten, maar ook nu is dit nog een prachtige route om te fietsen.
De fietsroute is te koop (€1,50) bij het TIP in Exloo en Borger, Geerts Warenhuis Exloo, Terras restaurant Poolshoogte, Saphas Kappers in Odoorn, camping De Fruithof en buffetrestaurant Thijs en Aafke in Klijndijk, bakkerij Kuipers en hotel Valthe in Valthe en het Verveenershuus in Valthermond.

Adoptie onderduikershol

Adoptie onderduikershol in het Valtherbos.
In 1983 is bij het onderduikershol in het Valtherbos een gedenksteen geplaatst. Het is inmiddels een traditie geworden dat de groepen 8 van de basisscholen in Valthe en Klijndijk het onderduikershol adopteren. Elk jaar voor de meivakantie draagt groep 8 de verantwoordelijkheid over aan groep 7 met een korte ceremonie bij het onderduikershol. De kinderen van groep 8 krijgen bij die gelegenheid het boekje “de Opgejaagden” aangeboden Nu de school in Klijndijk niet meer bestaat gaat de ceremonie voorbij aan de kinderen uit Klijndijk die niet in Valthe naar school gaan. De school in Odoorn besteedt aandacht aan het oorlogsmonument in Odoorn.
Met een aantal ouders uit Klijndijk wil het 4-mei comité Valthe Klijndijk proberen de kinderen van de groepen 7 en 8 uit Klijndijk die elders naar school gaan toch bij het onderduikershol te betrekken. Wij stellen voor een korte bijeenkomst bij het onderduikershol te houden en daar dan de adoptie van groep 8 aan groep 7 over te dragen en de kinderen van groep 8 een boekje “de Opgejaagden” te geven. Dorpsbelang Klijndijk ondersteunt het initiatief.
Wij stellen voor deze bijeenkomst te houden op donderdag 28 april om 19.00 uur bij het onderduikershol in het Valtherbos.
Opgave bij Henk van der Veen of Janine Arends
tel. 06-12387820 tel. 0591514134

”stille tocht”

Mededelingen betreffende de “stille tocht”op 4 mei aanstaande
Elk jaar organiseert het herdenkingscomité, bestaand uit Anita Mensing-Westerink, Jan–Dick van Wijk en Henk van der Veen (namens Dorpsbelangen Klijndijk), een stille tocht naar het monument bij het “onderduikerhol” in het Valtherbos. Het ene jaar vanuit Valthe en het andere jaar uit Klijndijk
Dit jaar vertrekt de stoet uit Valthe, vertrek om 19.35 uur vanaf de parkeerplaats van het sportveld te Valthe
Namens het Gemeentebestuur zullen Wethouder Ton Souverein en de raadsleden Martin Hoogerkamp en Niek Wind vertegenwoordigd zijn en een krans leggen. Wethouder Souverein zal een korte toespraak houden
In het kader van “Adopteer een monument” zullen op 29 april de leerlingen van groep 8 van de basisschool in Valthe het monument overdragen aan groep 7. Er wordt dan een krans gelegd en de kinderen kunnen individueel een bloemetje leggen.
Namens het comité Henk van der Veen.

Paasvuur 2016

Paasvuur 2016
Geweldige opkomst, en wat was het gezellig!
Natuurlijk mochten de prijswinnaars van het Neutie Schieten de boel weer aansteken!
paasvuur3 paasvuur 2 paasvuur

 

 

 

 

 

Op 1e Paasdag (27 maart) is weer het Paasvuur, georganiseerd samen met Odoorn,  en weer op dezelfde locatie als voorheen, aan de Hoofdweg.
Opbouw
Grotere ladingen kunnen worden gehaald, MITS vooraf aangemeld voor vrijdag 25e maart op het mailadres houever5@gmail.com.
Svp naam, adres en telefoonnummer daarin doorgeven. Kosten zijn € 5 voor een halve kar en € 10 voor een hele kar. Graag contant en gepast betalen.

Palmpasen 2016

Afgelopen zondag heeft de Paashaas met maar liefst 17 kindertjes uit het dorp een mooie paasstok gemaakt bij Lies Verheul van Het Elfenbankje.
Een opkomst waar we als Dorpsbelang erg blij mee zijn! Alle ouders, hartelijk dank, en wat ons betreft voor herhaling vatbaar.

palmpasenpalmpasen 2

N34

Nieuwe aansluiting N34 Odoorn/ Klijndijk en Emmen-Noord

Ontwerp nieuwe aansluiting

Na diverse onderzoeken en gesprekken met gemeenten en andere betrokkenen heeft de provincie Drenthe op 23 juni 2015 besloten om een nieuwe ongelijkvloerse N34-aansluiting aan te leggen ter hoogte van de Slenerweg bij Klijndijk.

Daarnaast wordt vanaf aansluiting Odoorn-Noord de parallelweg verbreed en voorzien van een fiettspad tot aan de nieuwe aansluiting Exloo. De huidige Slenerweg wordt niet verplaatst. Er wordt een fietspad naast de bestaande weg aangelegd. De huidige aansluiting Emmen-Noord en Odoorn-Noord komen dan te vervallen.

Op dit moment werkt de provincie de variant Slenerweg met  parallelweg en het bestemmingsplan nader uit. Ook vinden de noodzakelijke onderzoeken plaats, zoals een onderzoek naar de flora- en fauna, naar de archeologische waarden en een geluidsonderzoek. Als dit klaar is, volgt een Ruimtelijke Ordeningsprocedure. Voorafgaand aan de start volgt een inloopbijeenkomst. Dit zal naar verwachting rond de jaarwisseling zijn.

N34 Klijndijk

Impressie aansluiting Slenerweg

Waarom een nieuwe aansluiting?

In 2007 heeft de provincie Drenthe de N34 overgenomen van de rijksoverheid. Bij de overname is de provincie de verplichting aangegaan om alle aansluitingen ongelijkvloers te maken. Door het aanleggen van ongelijkvloerse aansluitingen neemt de verkeersveiligheid toe. De twee gelijkvloerse aansluitingen in de gemeente Borger Odoorn, worden daarom ook vervangen door een ongelijkvloerse aansluiting. Het gaat om de aansluitingen Emmen-Noord en Odoorn.
Voor meer info: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-voertuigen/wegen/n34/actuele-projecten/nieuwe-aansluiting/