Plaotselijk Nijs

Klikt u hier voor de Special: Plaotselijk Nijs 50 jaar:
special-plaotselijk-nijs_50-jaar_webpn


Klik voor het laatste nieuws;
 

http://www.klijndijk.info/site/wp-content/uploads/2020/01/PN-januari-2020_web.pdf

http://www.klijndijk.info/site/wp-content/uploads/2019/12/Plaotselijk-Nijs-december-2019_web.pdf 
http://www.klijndijk.info/site/wp-content/uploads/2019/11/2019-11-Plaotselijk-Nijs-November-2019-web.pdf
plaotselijk-nijs-oktober-2019_web
plaotselijk-nijs-september-2019_web
plaotselijk-nijs-juni-2019_web__
plaotselijk_nijs_mei_2019_web
pn_april_2019_web
pn_mrt_2019_web
pn-februari-2019_web


De krant

Plaotselijk Nijs is de dorpskrant van ons dorp Klijndijk. Het krantje komt tien keer per jaar bij de bewoners van het gehele dorp gratis in de bus. Ook wordt aan de oudere dorpsgenoten, die verhuisd zijn naar het bejaarden centrum “de Paasbergen” te Odoorn een krantje gegeven. Het krantje heeft zijn diensten al bewezen gezien de oprichtingsdatum 10 januari 1969. Dit gebeurde op een vergadering van de ijsvereniging. Het krantje is altijd door vrijwilligers gemaakt en heeft altijd dezelfde standpunten vanaf de oprichting nageleefd.

Deze standpunten waren,
a.  informatie over en voor wat leeft in ons dorp
b.  partij – en vereniging onafhankelijk
c.  voor iedereen door iedereen
d.  de redactie beslist plaatsing kopij

Mede door deze krachtige standpunten is het Plaotselijk Nijs nog steeds enorm populair bij de bevolking. Met dank aan de oprichters. Het krantje wordt draaiende gehouden door inkomsten van advertenties, waarvoor wij de adverteerders hartelijk bedanken! De grote animators achter het Plaotselijk Nijs waren toch wel Klaas Harms (beginnner). Later overgenomen door Klaas Stam (17 jaar) en Gerrit Withaar door verhuizing gestopt. Daarna versterkt met Jan Woering (20 jaar beëindigd door overlijden) en Rieks Homan al vanaf 1974 begaan met de dorpskrant tot aan zijn overlijden op 19 maart 2015. Door zijn afnemende activiteiten aan het krantje is Tineke van Wijk in 2010 aan de redactie toegevoegd.

Na het overlijden van Jan heeft ook Lieneke Meijer ons de helpende hand toegestoken. Helaas vertrokken Lieneke en Be naar Curaçao. Toen nam Hennie Westerink het secretariaat over van Lieneke.  Na enige jaren verhuisde Hennie naar Sleen. Daarna kwam Janny Snijders  in 2002 het krantje versterken in de plaats van Hennie. Janny nam na 10 jaar afscheid van de redactie door drukke werkzaamheden op hun bedrijf, Janny heeft altijd met veel enthousiasme aan het Plaotselijk Nijs gewerkt en heeft het krantje een behoorlijke facelift gegeven. Na het gezamenlijke laatste nummer van 2011 nam Paula Oudshoorn het roer over in 2012.

In de loop der jaren is er wel heel wat veranderd door toedoen van de computer en de kopieer apparaten bij het tot stand brengen van het maandelijkse krantje. Wat echter niet weg neemt dat er menige uurtjes in gaan zitten. De bezorging werd jaren gedaan door Roef Kuiper, later werd dit door de jeugd overgenomen. Zij allen kregen hier een kleine vergoeding voor en trotseerden weer en wind. Dit waren Freddy Homan, Harm Jan van Oosten, Ralf Alderlieste, Sandra de Jong, fam. Van der Velds, fam. Katuin, Michel Zwiers, Jasper Pomp, Fam Exel en Twan Elting als laatste bezorger.

Eind 2015 zijn we gestart met meerdere bezorgers ieder neemt  een deel van het dorp voor zijn/haar rekening.
Dit zijn Roelof Martens, Erik Wellen, Gienus Ekkelkamp, Gerie Coster, Jan van de Mark en Annelies Mittendorff.

De huidige redactie bestaat zoals maandelijks valt te lezen uit, Tinus de Jong  Visserstraat 21: penningmeester, sinds 1990 Paula Oudshoorn De Deel 12: indeling/lay out, sinds 2012. Tineke van Wijk  Melkweg 31:  redactielid sinds 2010.

Kopij voor het maandelijkse krantje kunt u sturen naar het volgende mailadres:plaotselijknijs@klijndijk.info

Hopelijk zal de dorpskrant “PLAOTSELIJK NIJS” nog vele jaren in zijn behoefte voorzien. Ook met de komst van de website van Dorpsbelang Klijndijk kunt u informatie van en over Plaotselijk Nijs vinden op deze site en zal hopelijk ’t Plaotselijk Nijs een extra bron zijn voor deze site. Heeft u omtrent deze site met betrekking tot ’t Plaotselijk Nijs aanbevelingen, laat het ons weten.