Privacy

Je kijkt op de site van Dorpsbelang Klijndijk, we raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Dorpsbelang Klijndijk is een belangenvereniging. Hoofdweg 71 7871 TE Klijndijk dorpsbelangklijndijk@hotmail.com 0591-513 325, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40048971. Dorpsbelang Klijndijk is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Persoonsgegevens die wij verwerken Dorpsbelang Klijndijk verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen Social media plugins.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Dorpsbelang Klijndijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Website De gegevens die Google Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of emailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Dorpsbelang Klijndijk wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Dorpsbelang Klijndijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dorpsbelangklijndijk@hotmail.com.