Verenigingen

Een overzicht van alle verenigingen in Klijndijk.

Dorpsbelang Klijndijk
Speeltuincommissie ‘De Zwierezwaai”

Stichting Udik
Vrouwenvereniging ‘Klijndijk’
Toneelgroep ‘Klijndijk’
IJsvereniging ‘de Zietak’
4mei comité Valthe-Klijndijk
Stichting Speelweek Klijndijk
Stichting Dorpsfeest Klijndijk

Staat uw vereniging er niet bij? Stuur dan een e-mail naar dorpsbelang@klijndijk.info

Dorpsbelang

Secretariaat Hoofdweg 71 7871 TE Klijndijk
E-mail dorpsbelangklijndijk@hotmail.com  
Website www.klijndijk.info  
Doel Het behartigen van de belangen van het dorp en haar inwoners in de ruimste zin des woords.
Aantal leden ± 460
   
Bijzonderheden Belangenbehartiging omvat o.a. het reageren bij de gemeente namens de inwoners van Klijndijk. 80% van de huishoudens in Klijndijk en directe omgeving zijn lid.
Vergadert Eens per maand
Ledenvergadering 2e woensdag van de maand in Oes Hokkie

 

Speeltuincommissie ‘Zwierezwaai’

Secretariaat Arjan Veen
E-mail aveen@ziggo.nl
Website www.klijndijk.info
Doel De speeltuincommissie valt onder de verantwoordelijkheid   van Dorpsbelang en beheert en onderhoudt zelfstandig speeltuin “de   Zwierzwaai”.
Aantal leden 213 donateurs hebben in 2010 afgedragen via   Dorpsbelang.
Activiteiten Beheer en onderhoud speeltuin. Geen bijzonder   activiteiten.
Bijzonderheden “de Zwierezwaai” bestaat sinds 5 juni   1999.
Vergadert 3 tot 4 keer per jaar. Daarnaast 3 keer per jaar   groot onderhoud.

 

Stichting Udik

Secretariaat Wanstraat 7, 7871 PS Klijndijk 0591-514931
E-mail udik@live.nl
Website www.udik.nl
Doel Oorspronkelijk is UDIK opgericht als korfbalvereniging. Toen   destijds de vereniging werd opgeheven, is men onder dezelfde naam als een   stichting verder gegaan .UDIK probeert via allerlei acties en activiteiten in   het dorp het bestaan van het sportveld en het daartoe behorend gebouw,   genaamd ” Oes Hokkie”, voor Klijndijk te behouden.
Aantal leden ca. 200
Activiteiten Udik-loop, Zeskamp, Rommelmarkt, Verkoopactie,   Kaartavonden, Cursussen.
Bijzonderheden Oorspronkelijk is UDIK opgericht als korfbalvereniging. Toen   destijds de vereniging werd opgeheven, is men onder dezelfde naam als een   stichting verder gegaan .UDIK probeert via allerlei acties en activiteiten in het dorp   het bestaan van het sportveld en het daartoe behorend gebouw, genaamd ” Oes   Hokkie”, voor Klijndijk te behouden
Vergadert Eens per maand.
Ledenvergadering Laatste maandagavond van april

 

Vrouwenvereniging ‘Klijndijk’

Informatie Diana van Manen de Deel 9 7871 PW Klijndijk   0591-633724
E-mail phildi1@kpnmail.nl  
Website http://www.vrijwilligerswerkdrenthe.nl/borgerodoorn/presorg/vrouwkldijk
Doel Bieden van gezellige en informatieve avonden voor   vrouwen afkomstig uit Klijndijk en omgeving.
Aantal leden 43
Activiteiten Organiseren van cursussen, fietstochten, uitstapjes.   jaarlijkse kniepertjes actie en Nieuwjaarsvisite met introducé.
Bijzonderheden Opgericht  in 1952.
Vergadert Het seizoen loopt van september tot en met mei   (eerste woensdag van de maand)
Ledenvergadering Het bestuur schrijft in februari een jaarvergadering   uit.

 

Toneelgroep ‘Klijndijk’

Informatie Tonnie Velthuis De Baander 9 7871 PT Klijndijk   0591-513441
E-mail tonnie.velthuis@orange.nl  
Website
Doel Door onderlinge samenwerking het bevorderen van de   beoefening van de voordracht- en toneelkunst.
Aantal leden
Activiteiten Het ieder jaar uitvoeren van een klucht.
Bijzonderheden Opgericht  1 juni 1959.
Donateurs 219. Voor aanmelden donateur: Marijke de Hart   (0591-512284)

 

IJsvereniging ‘de Zietak’

Informatie  De Linden 3, 7871 PD Klijndijk
E-mail houever5@gmail.com
Website
Aantal leden 300
Aantal donateurs 200
Activiteiten Indien ijs in goede conditie dan volop ijspret! Bij   gunstige omstandigheden, worden er wedstrijden georganiseerd.
Bijzonderheden Opgericht  24 feb. 1940.
Vergadert Indien noodzakelijk.
Ledenvergadering Op de laatste maandag van maart.

 

4 mei comité Valthe-Klijndijk

Informatie  
E-mail  
Website www.viermeivaltheklijndijk.webklik.nl
Aantal leden  
Aantal donateurs  
Activiteiten Elk jaar wordt er wederom bij de gedenksteen in het Valtherbos een   herdenking door de 4 mei commissie georganiseerd. Deze 4 mei commissie   bestaat uit drie leden: Jan-Dick van Wijk, Henk van der Veen (namens   Dorpsbelangen Klijndijk) en Anita Mensing-Westerink. In de even jaren vertrekt ‘De   Stille Tocht’  vanaf de parkeerplaats van   het Voetbalveld te Valthe en de oneven jaren vanaf de   Wanstraat in Klijndijk.
Bijzonderheden  
Vergadert  
Ledenvergadering  

 

Stichting Speelweek Klijndijk

 

Informatie Slotstee 19, 7824 RD Emmen
E-mail speelweekklijndijk@gmail.com
Activiteiten Elk jaar speelweek organiseren voor alle   basisschoolkinderen uit Klijndijk.

Stichting Dorpsfeest Klijndijk

Secretariaat Goedkoopstraat 1, 7871 PL Klijndijk
E-mail dorpsfeestklijndijk@gmail.com
Website www.klijndijk.info
Doel Het organiseren va een leuk dorpsfeest voor jong en oud.
Aantal bestuursleden 7
Vergadert Een aantal keren per jaar