Werkgroep Verkeer

Stand van zaken 20-04-2019; De werkgroep had wethouder Houwing uitgenodigd (20-03) om de inwoners te komen uitleggen over het waarom van de opwaardering tot GOW en hoe de belangenafweging is geweest. Het college heeft dit verzoek afgewezen. Met wethouder Wind (brief 28-03), belast met communicatie, is er 09-04 een gesprek over de communicatie geweest. Wethouder … Meer lezen over Werkgroep Verkeer